پیشکش چینی‌ها به صفویان در چینی‌خانه شیخ صفی‌الدین اردبیلی+فیلم


اردبیل – ایرنا – تالار یا عمارت چینی‌خانه یکی از فضاها و بناهای مجموعه تاریخی و جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی است که مجموعه‌ای نفیس از ظروف چینی اهدایی امپراطوران کشور چین به شاه عباس صفوی را به نمایش گذاشته و از مقاصد اصلی گردشگران و بازدیدکنندگان داخلی و خارجی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969763/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D8%B5%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85