چرا مهرگان و رُباب جهانی نشد؟/ مراقب داشته‌های فرهنگی ایران باشیم


تهران- ایرنا- ثبت ۴ میراث‌فرهنگی ناملموس ایران در فهرست جهانی یونسکو اگر چه دستاورد ارزشمندی است، اما ناکامی در ثبت جشن مهرگان و مهارت ساختن و نواختن رُباب و اقدام جمهوری‌آذربایجان برای ثبت ورزش زورخانه‌ای با انتقاد اساتید و کارشناسان میراث‌فرهنگی ایران مواجه شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84957992/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85