چرا نمایشگاه گردشگری پارس در شیراز برپا نشد؟


شیراز-ایرنا-دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری پارس قرار بود ۲۳ تا ۲۶ آذرماه در شیراز برگزار شود اما این رویداد در زمان مقرر برگزار نشد و مسئولان اعلام کردند که برگزاری این نمایشگاه به زمان دیگری (احتمالا یک ماه دیگر) موکول شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84971004/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%AF