چهارشنبه‌سوری در تهران؛ از آسیب ۲ دستگاه آمبولانس تا قطع عضو ۴ نفر

چهارشنبه‌سوری در تهران؛ از آسیب ۲ دستگاه آمبولانس تا قطع عضو ۴ نفر

رئیس سازمان اورژانس استان تهران از حوادث و خسارات وارده ناشی از چهارشنبه آخر سال خبر داد.

وی افزود: حجم تماس‌ها در این ساعات اخیر رشد محسوسی داشته است از مردم خواهشمندیم که از آسیب رساندن به وسایل امدادی پرهیز کنند.

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمد اسماعیل توکلی رئیس سازمان اورژانس استان تهران در خصوص خسارات ناشی از چهارشنبه سوری گفت: در طول ۳۰ دقیقه اخیر با نارنجک‌های دست ساز به دو دستگاه آمبولانس استان تهران حمله شده که منجر به از چرخه خارج شدن آنها از عملیات شد.

توکلی ادامه داد: همچنین در ساعات اخیر ۴ نفر قطع عضو داشتیم.


منبع: https://ana.ir/fa/news/901514/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%DB%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%DB%B4-%D9%86%D9%81%D8%B1