چهارمحال و بختیاری همواره پیشران تحولات سازنده انقلابی بوده است


به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، محمدمهدی اسماعیلی در همراهی با هیات دولت در سفر به استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: چهارمحال و بختیاری که امروز استقبال بی‌نظیری از سفر ریاست جمهور داشت، گنج ناپیدای تمدن ماست که همواره پیشران تحولات سازنده انقلابی بوده است. امروز به عنوان نماینده هیات دولت، رییس جمهور را در این سفر همراهی کردم و تصمیماتی کلیدی برای روند پرشتاب توسعه استان اتخاذ شد.

وی افزود: با توجه به سفر چند ماه قبل و بررسی دقیق، با مصوبه دولت و همراهی وزارت نفت، طرح‌های فرهنگی و هنری نیمه تمام استان را تا پایان چهارسال اول دولت به اتمام خواهیم رساند. از پنچ شهرستان شهرکرد، فرخ شهر، سامان، فارسان و کیار بازدید کردم. به ثمر نرسیدن طرح‌های ضروری مردم را آزرده ساخته بود و دولت مردمی، امید به توسعه و کارآمدی را در دل آن‌ها زنده کرده است.

اسماعیلی گفت: در شهرکرد به جمع جوانان خلاقی که سکوی مجازی پررونق بختیاری‌ها را اداره می‌کنند، رفتم و در جریان تولیدات بومی آن‌ها که پاسدار سنت‌های اصیل ایرانی و اسلامی هستند، قرار گرفتم. این سکوها، قلب تپنده ‎فرهنگ‌سازی  هستند که پس از گزارش کار، به عضویت ‎صندوق هنر درآمدند.


منبع: https://snn.ir/fa/news/1111311/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA