چه کسانی می‌توانند روادید ساده ایران و ازبکستان را دریافت کنند؟

بر اساس توضیح نماینده رسمی وزارت خارجه ازبکستان، نمایندگان جامعه تجاری شهروندان ازبک هستند که در ایران سرمایه گذاری یا تجارت می کنند. نمایندگان جامعه علمی نیز به کسانی که در ایران تحقیقات علمی انجام می دهند، اطلاق می شود. گروه های گردشگری شامل گروه های ۵ تا ۲۰ نفری نیز گردشگرانی هستند که همزمان وارد ایران می شوند. این شرابط برای ایران نیز به همین شکل است.

به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از وزارت امور خارجه ازبکستان بر اساس این توافق که از ۱۳ اکتبر(۲۱ مهر) اجرایی شده است، دو کشور یک رژیم ساده روادید را بر اساس برابری برای سه دسته از شهروندان معرفی کردند؛ «نمایندگان محافل تجاری، علمی و گروه های توریستی».

این سند در جریان سفر رسمی ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به ازبکستان در روزهای ۱۴ تا ۱۶ سپتامبر (۲۳ تا ۲۵ شهریور)  به امضا رسید.

به گفته وزارت امور خارجه ازبکستان، این توافق شامل ۱۱ ماده است و لازم الاجرا شدن آن، “تقویت بیشتر روابط دوستانه بین دو کشور، توسعه روابط تجاری، اقتصادی، گردشگری، علمی و علمی” را در پی خواهد داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84912204/%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

وزارت امور خارجه گفت: در موارد استثنایی، در صورت نیاز به بررسی اضافی مدارک ارائه شده، ویزا را می توان برای مدت حداکثر ۱۰ روز تمدید کرد.

«یوسف کابلژانوف» تصریح کرد که مقامات ذیصلاح دو کشور پس از دریافت مدارک مربوطه که طبق قوانین دولت ها مورد نیاز است، ظرف مدت ۳ روز کاری (به استثنای تاریخ دریافت اسناد) آنها را بررسی  و تاییدیه ای برای صدور ویزا صادر می کنند.

چه کسانی می‌توانند روادید ساده ایران و ازبکستان را دریافت کنند؟

در یک تعریف ساده، می توانید ویزای چند بار ورود شش ماهه برای بازرگانان، ویزای یک ماهه برای دانشمندان و محققان علمی و ویزای توریستی ۳۰ روزه برای گروه های  گردشگری دریافت کنید.