چگونه از هنرهای سنتی در عصر هوش مصنوعی حفاظت کنیم؟


تهران- ایرنا- کارشناس صنایع‌دستی گفت: اگر برنامه مشخص و مدون داشته باشیم در عصر هوش مصنوعی و متاورس هم با کمی انعطاف و عبور از اندیشه‌های صلب و بسته، می‌توانیم صنایع‌دستی و هنرهای سنتی خود را حفاظت و بلکه توسعه دهیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85138388/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85