چگونه می‌توان به تاریخ هفت هزار ساله شیراز سفر کرد؟


شیراز-ایرنا-تپه هفت هزار و ۳۵۰ ساله پوستچی در شیراز چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است اما هنوز با مشکلات بسیاری برای بازدید گردشگران مواجه است و مسئولان مربوطه معتقدند بازدید از این مکان زمانی مهیا می‌شود که مشکل تملک این مکان برطرف و این محوطه به سایت موزه تبدیل شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84961285/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF