کاخ گلستان امروز عصر تعطیل است

مجموعه جهانی کاخ گلستان در روزهای دیگر از ساعت ۸ تا ۱۷ میزبان گردشگران است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84935037/%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

به‌ گزارش ایرنا از روابط‌عمومی مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، گردشگران در روز دوشنبه ۱۶ آبان تا ساعت ۱۳ امکان بازدید از این مجموعه جهانی را دارند و این مجموعه به دلیل انجام عملیات فنی عصر امروز تعطیل است.