کاخ گلستان امروز عصر تعطیل است

به‌ گزارش ایرنا از روابط‌عمومی مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، گردشگران در روز دوشنبه ۱۶ آبان تا ساعت ۱۳ امکان بازدید از این مجموعه جهانی را دارند و این مجموعه به دلیل انجام عملیات فنی عصر امروز تعطیل است.

مجموعه جهانی کاخ گلستان در روزهای دیگر از ساعت ۸ تا ۱۷ میزبان گردشگران است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84935037/%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA