کاخ گلستان ظرفیت مناسبی برای حمایت از صنایع‌دستی دارد

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور در بازدید از کاخ گلستان:
کاخ گلستان ظرفیت مناسبی برای حمایت از صنایع‌دستی دارد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما، مریم جلالی در بازدید از کاخ گلستان که با حضور آفرین امامی مدیر مجموعه میراث‌ جهانی کاخ گلستان همراه بود، گفت: کاخ گلستان به دلیل تزئینات معماری و آثار هنری دوره قاجار، ظرفیت بسیار مناسبی برای حمایت از صنایع‌دستی دارد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور در ادامه حضور خود از نمایشگاه نوروزی صنایع‌دستی واقع در حیاط اختصاصی عمارت بادگیر بازدید کرد و افزود: به‌زودی جلسات تخصصی برای برنامه‌ریزی با هدف رونق صنایع‌دستی با مدیریت مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان برگزار خواهد شد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3800441/%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF