کارت سفر ۳۰ میلیون تومانی به هر خانوار تعلق می‌گیرد


تهران – ایرنا- مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توسعه ایران‌گردی و جهانگردی گفت: کارت سفر ارزان و اقساطی با تسهیلات ۳۰ میلیون تومان با نرخ ۴ درصد به هر خانوار تعلق می‌گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85007999/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DB%B3%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF