کاروانسرای آجری علی‌آباد قم با اعتبار ۵ میلیارد ریالی مرمت شد


مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم گفت: عملیات اجرایی کاروانسرای آجری علی‌آباد، شامل مرمت و بازسازی پوشش‌های تخریب شده، مرمت پایه‌های سنگی، مرمت بام و ساماندهی ناودان‌های سنگی با هزینه‌ای بیش از پنج میلیارد ریال انجام شد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4072856/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AC%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D8%AF