کاروانسرای ثبت‌ملی دوره قاجار در کرمان یا پناهگاه سگ‌های ولگرد؟+فیلم


کرمان – ایرنا – ۱۲ سال از آتش‌سوزی کاروانسرای “جَر” کرمان می‌گذرد اما هیچ تلاشی برای مرمت و بازسازی آن انجام نشده تا اینکه امروز وسعت خرابی و فرسودگی آن به حدی رسیده که حتی به‌سختی می‌توان نام کاروانسرا را بر روی این بنای ارزشمند ثبت ملی گذاشت زیرا به محلی شبیه زباله‌دانی و پاتوق سگ‌های ولگرد تبدیل شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85006881/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85