کاروانسرای شاه عباسی اردبیل برای ثبت جهانی مرمت شد


اردبیل – ایرنا – مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل از تکمیل عملیات مرمت کاروانسرای شاه عباسی در محدوده شهرستان نیر این استان، به منظور ثبت در فهرست آثار تاریخی جهانی یونسکو خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85201779/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D8%AF