کارکرد ویژه موزه‌ها در مدیریت کنترل بحران هویت


تهران- ایرنا- حاضران در نشست صمیمانه مدیران موزه‌های علمی- فرهنگی تهران که به مناسبت هفته جهانی موزه و میراث فرهنگی به میزبانی موزه سینمای ایران برگزار شد، عنوان کردند: موزه‌ها در مدیریت کنترل بحران هویت، کارکرد ویژه و اختصاصی دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85123092/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA