کار رسانه‌های معاند دروغ پراکنی نیست، آموزش و ترویج خشونت و تروریسم است / پیگرد حقوقی خواهیم کرد + فیلم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو با اشاره به ایران هراسی رسانه‌ها معاند گفت: کار رسانه‌های معاند دروغ پراکنی نیست، آموزش و ترویج خشونت و تروریسم است و ما پیگرد حقوقی و کیفری خواهیم کرد.

وی افزود: قواعد جهانی باید علیه رسانه‌هایی که عملا جنگ نظامی را آموزش می‌دهند و به دنبال ایجاد تروریسم هستند اعمال شود.

اسماعیلی در ادامه گفت: ما به سازمان‌های مسئول شکایت خواهیم کرد، مقدمات آن انجام شده و پیگرد حقوقی و کیفری خواهیم کرد.


منبع: https://snn.ir/fa/news/1038839/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85