کاهش دِبی چشمه "سلیمانیه"، تهدیدی جدی برای حیات "باغ فین" کاشان+ فیلم


اصفهان _ایرنا_ مدیر پایگاه میراث جهانی باغ فین گفت: کاهش چشمگیر دِبی آبِ چشمه سلیمانیه حوض‌ها، فواره‌ها و چشم انداز باغ فینِ کاشان را تحت تاثیر قرار داده است و ادامه این روند، حیات این باغ جهانی با سروهای چند ۱۰۰ ساله را با تهدید جدی مواجه می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85391893/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%81%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86