کاوش‌های باستان‌شناسی حضور گروه‌های کوچ‌نشین در حوضه سد چم‌شیر را تایید کرد


تهران- ایرنا- سرپرست هیئت باستان‌شناسی گفت: سبک‌شناختی بسیار ساده،‌ معماری فضاها و چشم‌انداز محیطی در محوطه، تعلق مجموعه را به گروه‌های کوچ‌نشین و کوچ‌رو قوت می‌بخشد و به نظر می‌رسد این مجموعه در قرون میانی اسلامی مورد استفاده این گروه‌های جمعیتی قرار گرفته و پس از آن متروک شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85007058/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B6%D9%87-%D8%B3%D8%AF-%DA%86%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D8%B1