«کتابخانه تخصصی پهلوی‌شناسی» در کاخ نیاوران شکل می‌گیرد


تهران- ایرنا- مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران گفت که با توجه به موقعیت کاخ نیاوران به عنوان محل زندگی محمدرضا پهلوی، خانواده وی و ضرورت تمرکز آثار منتشر شده درباره این خانواده، درصدد راه‌اندازی کتابخانه تخصصی پهلوی‌شناسی‌ در این مجموعه هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85115522/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF