کتابچهٔ «برای انسان گرد آمده‌ایم» در ۱۰ زبان به چاپ رسید

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، هر یک از این کتابچه‌ها شامل زندگینامهٔ کوتاهی از امام موسی صدر و متن سخنرانی تاریخی ایشان در کلیسای کپوشیین بیروت است؛ این سخنرانی با عنوان «ادیان در خدمت انسان» و در قالب موعظهٔ روزهٔ مسیحیان ایراد شده است. گفتنی است تصویری از دست‌خط امام صدر از نسخهٔ عربی این سخنرانی نیز به صورت ضمیمه در کتاب وجود دارد.

این زبان‌ها عبارت‌اند از:
انگلیسی/ عربی/ فارسی/ آلمانی/ فرانسوی/ روسی/ ایتالیایی/ اسپانیولی/ آذری/ ارمنی

امام موسی صدر برای سخنرانی آغاز روزه به این کلیسا دعوت شده بود و در بخشی از سخنرانی او آمده است: «برای انسان گرد آمده ایم، انسانی که ادیان برای آمده اند ، ادیان یکی بودند و هر کدام ظهور دیگری را بشارت می داده است و یکدیگر را تصدیق می کرده اند. خداوند به واسطة این ادیان، مردم را از تاریکی ها به سوی نور ادیان یکی بودند، زیرا در خدمت هدفی واحد بودند: دعوت به سوی خدا و خدمت به انسان. و این دو نمودهای حقیقتی یگانه اند. و آنگاه که ادیان در پی خدمت به خویشتن برآمدند، میانشان اختلاف بروز کرد. توجه هر دینی به خود آن قدر شد که تقریبا به فراموشی هدف اصلی انجامید. اختلافات شدت گرفت و رنج های انسان فزونی یافت.» در کتاب « ادیان در خدمت انسان» از آزادی مطبوعات، نقش و جایگاه دین در دنیای امروز، تمدن درخشان اسلامی و همچنین عدالت در اسلام صحبت شده که دیدگاه های متنوعی از امام موسی صدر به خصوص درباره مسائل روز را بر کشید و آنان را از اختلافات ویرانگر نجات داد و پیمودن راه صلح و مسالمت آموخت. مطرح می کند.»


منبع: https://snn.ir/fa/news/1043025/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%86%D9%87%D9%94-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF