کشف بقایایی از پاندا و تاپیر، در مقبره باستانی امپراتور چین

 کشف بقایای استخوان این حیوان، به جز علل زیست شناختی، به این علت هم اهمیت دارد که در هنر باستانی چین تصاویری از حیواناتی که شبیه تاپیر‌ها هستند یافت شده و در متن‌ها هم روایت‌هایی از توصیف حیوانی که به نظر تاپیر هستند، به دست آمده است.
باستان شناسان چینی در بخشی از مقبره امپراتور ون، که به تازگی حفاری شده است، بقایایی از حیواناتی مانند گاومیش، ببر، طاووس، گاو و میمون هم پیدا شده است.

بقایایی از پاندا و تاپیر، نوعی خوک خرطوم دار، نزدیکی مقبره امپراتور چین کشف شد.

کشف اسکلت تاپیر باستان شناسان را شگفت زده کرد، زیرا نشان می‌دهد که این حیوان، که دیگر در چین زیست نمی‌کنند، تا حدود ۱۸۰ قبل از میلاد در این منطقه زندگی می‌کرد. پیش از این قدیمی‌ترین فسیل تاپیر یافت شده در چین برای بیش از ۱۰ هزار سال قبل است و تاکنون تصور می‌شد که این حیوان بیش از ۲۲۰۰ سال پیش در این کشور منقرض شده بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تازه‌ترین حفاری‌های باستان شناسی نشان می‌دهد، حدود ۲۲۰۰ سال پیش، رعایای امپراتور چین، یک پاندا غول پیکر و یک تاپیر را که نوعی خوک پوزه دار است قربانی و بقایای آن‌ها را در نزدیکی مقبره حاکم در شیان دفن کردند.

کشف بقایایی از پاندا و تاپیر، در مقبره باستانی امپراتور چین

کشف بقایایی از پاندا و تاپیر، در مقبره باستانی امپراتور چین


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3951108/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%A8%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86