کشف شواهدی از کشاورزی عصر برنز و آهن در سوئد/ شمشیر وایکینگ‌ها در میان آثار کشف شده

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا از مجله اینترنتی انشت اوریجینز، باستان‌شناسان در تپه‌ای در استان وستمانلاند موفق به کشف گورستانی مربوط به عصر وایکینگ‌ها از جمله پنجه‌های خرس و دو شمشیر که به نظر می‌رسد نشانگر قبر بوده‌اند، شدند.

کشف شواهدی از کشاورزی عصر برنز و آهن در سوئد/ شمشیر وایکینگ‌ها در میان آثار کشف شده

باستان‌شناسان همچنین موفق به کشف بقایای استخوان‌های سوخته انسان و حیوانات نیز در  این منطقه شده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84926868/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%B2-%D9%88-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7

شمشیرها در گورستانی شامل سه اتاق سنگی در یک تپه تدفین در ویبی/ نورتونا خارج از کوپینگ در وستمانلاند به دست آمد. احتمالاً تیم تحقیقاتی‌ اشیایی متعلق به یک تاجر یا بازرگان نخبه وایکینگ را کشف کرده‌اند.

شمشیرهای کشف شده در سطحی کم عمق به حالت‌ ایستاده دفن شده بودند. تاکنون باستان‌شناسان موفق به کشف حدود ۲۰ شمشیر مربوط به عصر وایکنیگ‌ها در وستمانلاند شده‌اند.

دیگر اشیا کشف شده شامل یک‌ شانه، یک قطعه بازی و یک جعبه بزرگ از مهره‌های شیشه‌ای است.

گفته می‌شود قدمت این گورستان به سال‌های ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ میلادی برمی گردد.