کشف مجسمه تاریخی در مزرعه سیب‌زمینی


تهران- ایرنا- یک کشاورز مجسمه تاریخی عظیمی را در مزرعه‌ای واقع در قرقیزستان کشف کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84918621/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%AC%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C