کشف چهار شمشیر رومی ۱۹۰۰ ساله در غار بحرالمیت

چهار شمشیر رومی ۱۹۰۰ ساله در غار بحرالمیت کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ باستان شناسان این چهار شمشیر را که بسیار سالم مانده اند در کنار سایر تجهیزات نظامی ، صندل‌های چرمی و کمربند در غاری در منطقه حفاظت‌شده عین گدی_En Gedi کشف کردند.

کشف چهار شمشیر رومی ۱۹۰۰ ساله در غار بحرالمیت

ابعادی شبیه به شمشیر‌های اسپارتا رومی بود، اما شمشیر چهارم دارای تیغه‌ای بسیار کوتاه‌تر و ۴۵ سانتی متر بود. این شمشیر‌ها متعلق به سربازان رومی مستقر در سرزمین فلسطین آن دوران بود.

کشف چهار شمشیر رومی ۱۹۰۰ ساله در غار بحرالمیت

کشف چهار شمشیر رومی ۱۹۰۰ ساله در غار بحرالمیت


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3969501/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C-%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%8C%D8%AA

کشف چهار شمشیر رومی ۱۹۰۰ ساله در غار بحرالمیت

محققان بر این باورند که این سلاح‌ها با غلاف چوبی شان احتمالاً از ارتش روم گرفته و به دست مردم آن دوران (۱۹۰۰ سال پیش) پنهان شده اند . تیغه‌های سه شمشیر بین ۶۰ و ۶۵ سانتی متر با

کشف چهار شمشیر رومی ۱۹۰۰ ساله در غار بحرالمیت

گفتنی است این شمشیر‌ها به طور اتفاقی هنگام عکاسی گروهی از محققان از قندیل‌های آهکی غار پیدا شد.

باستان شناسان می‌گویند غاری که این چهار شمشیر در آن کشف شده در ۱۳۲-۱۳۵ پس از میلاد انبار سلاح‌های نظامی مخفی مردمی بوده است.