کشف گورستان سنگی باستانی در ساحل گیلان

کشف گورستان سنگی باستانی در ساحل گیلانبه گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل میراث فرهنگی گیلان گفت: این گورستان سنگی در غرب گیلان در حوزه فرهنگ تالش در کنار ساحل که سابقه استقرار آن به ۲۰۰۰ سال قبل برمی‌گردد، به دست آمده است.
ولی جهانی افزود: با توجه به اینکه سابقه استقرار در جلگه و ساحل گیلان در مناطق غرب استان به اوایل دوره اسلامی می‌رسد؛ بنابراین با کشف این گور و بقایای گور باستانی دیگر در منطقه تالش می‌توان گفت سابقه استقرار در کنار سواحل گیلان به دوره‌های پیش از اسلام برمی‌گردد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان گفت: بسیاری از سیاحان و جهانگردان ایرانی و خارجی که در دوره‌های مختلف از ساحل و جلگه گیلان بازدید کردند و بر این موضوع اتفاق نظر داشتند که در جلگه‌های گیلان آثار استقرار پیش از اسلام وجود ندارد و اگر کسی بخواهد مطالعاتی در این زمینه انجام دهد باید به مناطق کوهستانی برود.
به هر حال کشف این گور باستانی در غرب گیلان و کشف گور‌های دیگر در شرق استان از جمله رحیم‌آباد نشان می‌دهد که ساحل گیلان و جلگه‌های آن دارای سابقه استقرار انسان در دوره‌های پیش از اسلام بوده، ولی مورد مطالعه و پژوهش قرار نگرفته است.
ولی جهانی افزود: به طور قطع کاوش اضطراری این گور کلان سنگی و احتمالا گور‌های همجوار می‌تواند به گونه‌شناسی معماری گور‌های باستانی و سابقه استقرار در کنار سواحل گیلان که برای اولین بار در جلگه غرب گیلان به دست آمده کمک شایانی کند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3763279/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86