کشف گُرز ۳۰۰ هزار ساله در انگلیس

کشف گُرز 300 هزار ساله در انگلیس


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3911956/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DA%AF%D9%8F%D8%B1%D8%B2-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از لایوساینس، باستان شناسان موسسه باستان شناسی دانشگاه کالج لندن این گرز را به همراه مجموعه‌ای از ابزار‌های سنگی در کِنت انگلیس کشف کردند. بلندی این گرز بزرگ ماقبل تاریخ بیش از ۲۹ سانتی متر است و برای کارکردن با آن باید از هردو دست استفاده می‌شد.
باستانشناسان گمان می‌کنند از گرز‌ها و تبر‌های کوچکتر برای قصابی و از این گرز بزرگ برای کار‌هایی مثل نمایش قدرت استفاده می‌شد. باستانشناسان همچنین با اشاره به اینکه، شواهدی از زندگی انسان‌های اولیه در انگلیس وجود دارد، گمانه زنی کردند این ابزار‌ها به عنوان ابزار برش برای فعالیت‌هایی مانند قصابی حیوانات یا بریدن گوشت استفاده می‌شد. همچنین بقایای حیوانات باقی مانده نشان می‌دهد، در این دوره مردم ممکن است حیواناتی مانند اسب، گوزن قرمز و حتی فیل‌های عاج دار شکار می‌کردند.