کشف یک شیء تازه در کاخ سعدآباد/ کارشناسان در حال مطالعات آزمایشگاهی هستند
تهران- ایرنا- یک شیء سنگی شبیه آب‌نمای محیطی و تزئینی که دوره تاریخی آن مشخص نیست، در محوطه مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ‌های سعدآباد کشف شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85293454/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%DB%8C%D8%A1-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C