کشف ۱۶ قلم اموال تاریخی در بندرگز


مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان اعلام کرد: ۱۶ قلم اموال تاریخی مربوط به دوره‌های تاریخی اسلامی در بندرگز کشف و ضبط شد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4072685/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DB%B1%DB%B6-%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B2