کف‌فرش موزه تزئینی ایران در اصفهان مرمت شد 


اصفهان -ایرنا – مدیر امور موزه‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان گفت: کف‌فرش‌های موزه تزئینی ایران در عمارت تاریخی رکیب خانه اصفهان به طور کامل مرمت شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85226693/%DA%A9%D9%81-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D8%AF