کوفته تبریزی میراث محبوب و پرطرفدار آذربایجانی‌ها

کوفته تبریزی یکی از غذا‌های معروف و پرطرفدار در خطه آذربایجان ایران که خاستگاه اصلی آن آذربایجان شرقی است و مردم این استان این غذا را بیشتر برای مهمانان ارزشمندشان طبخ می‌کنند


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3721762/%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7