کُندی اینترنت و نبود گردشگر، بازار صنایع دستی اصفهان را کساد کرده است


اصفهان – ایرنا – معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: از اول مهر امسال بدلیل شرایط ناشی از ناآرامی‌ها، کُندی اینترنت و نبود گردشگر، با معضل بزرگی در بازار فروش محصولات صنایع دستی استان روبه‌رو شده‌ایم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84980705/%DA%A9%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%AF