کیش الگوی گردشگری اسلامی/ ورود ۱۵۰ گردشگر عراقی در یک روز به جزیره


کیش – ایرنا – جزیره زیبای کیش این روزها به الگویی برای توسعه گردشگری خارجی تبدیل شده و توانسته سبک گردشگری اسلامی و خانوادگی را به بهترین نحو اجرا کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85309647/%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87