کیش سرآمد ورزش مناطق آزاد کشور / نگاه به توسعه ورزش در جزیره عدالت محور است


کیش- ایرنا- سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی با بیان اینکه کیش سرآمد ورزش مناطق آزاد کشور است، گفت: کیش امروز توانسته با بهره مندی از ظرفیت‌های موجود و تقویت آنان، به هاب ورزش مناطق آزاد کشور تبدیل شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85431533/%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87