گذر‌های گردشگری تهران همزمان با شب‌های قدر تعطیل است

گذرهای گردشگری تهران همزمان با شب‌های قدر تعطیل است *
به‌گزارش   خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با فرا رسیدن شب‌های قدر و ایام شهادت امیرالمومنین حضرت علی(ع) همه گذرهای گردشگری وابسته به شرکت ساماندهی از جمله گذر باب همایون، گذر اجتماعی منطقه ۹ و گذر برکت واقع در بلوار پروین تعطیل است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4193778/%DA%AF%D8%B0%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA