گردشگران تهرانی بسته‌های نوروزی دریافت می‌کنند
تهران-ایرنا- ستاد گردشگری شهرداری تهران در ایام نوروز ۱۴۰۲، بسته‌های نوروزی بین مسافران و گردشگران شهر تهران، توزیع می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85061448/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF