گردشگران مفقود شده در کیش نجات یافتند


کیش – ایرنا – رییس اداره بنادر و دریانوردی کیش گفت:‌ گردشگران مفقود شده در مسیر هندورابی به جزیره کیش نجات یافتند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85163304/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF