گردشگری، با محوریت جذب سرمایه‌گذار در رودان


بندرعباس – ایرنا – شهرستان رودان که از آن به بهشت جنوب یاد می‌شود ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه‌های مختلف ازجمله کشاورزی دارد و ضرورت تحول در اقتصاد خرد این منطقه باعث شده است تورهای گردشگری در راستای معرفی زمینه‌های سرمایه‌گذاری این شهرستان، برپا شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85030810/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86