گردشگری، حوزه مغفول همکاری‌های ایران و قاره سیاه


تهران- ایرنا- اگرچه قاره آفریقا به عنوان یکی از کم‌توسعه‌یافته‌ترین قاره‌های جهان شناخته می‌شود، اما بهره‌مندی از سیاست‌های اصولی و هدفمند می‌تواند فرصت‌های مهمی را برای سرمایه‌گذاری ایرانی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، علمی و فرهنگی و از جمله گردشگری فراهم سازد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85163580/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%BA%D9%81%D9%88%D9%84-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87