گردشگری خلاق از شاهنامه فردوسی وام می‌گیرد

مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در رادیو گفتگو ادامه داد: انواع مجموعه‌های اقامت و بوم گردی اعم از خانه‌های درختی، قطعه‌ها، صخره‌ها و کپر‌ها شکل گرفته است و لذا گردشگری خلاق را نباید صرفا با زاویه دید اقامت بلکه با انواعِ المان‌ها باید اجرایی کنیم.

در این راستا سایه بلند میراث فرهنگی موجب شده بود تا دیگر بخش‌ها در زمره گردشگری خلاق رشد چندانی نداشته باشند؛ مثلا در زمینه خوراک، گردشگری ادبی و… شاهد خلاقیت نبودیم و این مهم در سال‌های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است که در کنار گردشگری تجربه گرا، نوعی جدید از گردشگری را برای ما به ارمغان آورده است.

مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از جمله پیشتازانِ گردشگری در سال‌های اخیرِ کشورمان را شقِ خلاقِ آن دانست و تصریح کرد: گردشگری خلاق بسیار در کشورمان بروز و ظهور داشته است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3919179/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF

به گفته فاطمی طرح موضوعی با نام گردشگری خلاق به سال میلادیِ ۱۹۸۰ باز می‌گردد و تجربه‌های جدیدی برای گردشگران پدید آورد و در کشورمان نیز نوع نگاه به گردشگری بر اساس داشته‌های فرهنگی ما بوده است که قبل و بعد از انقلاب در همین حوزه تعریف می‌شد.

افرادی از جمله عمه لیلا یا کسانی که با لباس سنتی به کاراکتر گردشگری تبدیل شدند، برند‌های امروزِ گردشگری ایرانی را رواج داده‌اند و این افراد با خلاقیت چنین برند‌هایی را پدید آوردند و تعداد‌شان در کشورمان رو به فزونی است.

فاطمی به کاراکتری شدنِ ارائه دهندگان این نوع گردشگری نیز اشاره کرد و افزود: این کاراکتر‌ها نشان از نبوغ و خلاقیت در حوزه گردشگری می‌باشد؛ مثلا برخی کشور‌های همسایه با یک بستنی فروشی یا نمک پاشیدنِ متفاوت به کاراکتر‌های گردشگری تبدیل شده‌اند و این موضوع در کشور ما نیز رقم می‌خورد.

وی گردشگری خلاق را عمدتا در حوزه فرهنگی تعریف کرد که در کشورمان بیش از سایر کشور‌ها ظهور یافته است؛ در این راستا نمی‌توان در گردشگری سلامت، در پی خلاقیت بود، ولی در گردشگری خوراک، روستایی و… تبلور خلاقیت رخ می‌دهد و اقتصاد شهر و منطقه‌ای را دگرگون می‌سازد.

وی در این راستا توضیح داد: در حوزه گردشگری خوراک عمدتا به یکسری غذا‌های تکراری محدود شده بودیم که در کشورمان روال داشت، ولی امروز خلاقیت در حوزه خوراک بسیار متنوع و زیاد است و در زمینه دم نوش و سرد نوش افراد با نبوغ خاص خود دست به تولیداتی زده‌اند و حتی برخی از خوراکی‌ها از دراز نای فرهنگ اصیل ایرانی و شاهنامه حکیم فردوسی بیرون کشیده شده است و ارائه آن نیز به نوعی خاص صورت می‌گیرد.

مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، ورود خلاقیت به حوزه گردشگری را موجب رونق و جهش اقتصادی در شهر‌ها و روستا‌های گردشگر پذیر عنوان کرد و برخی از انواع نوشیدنی و غذا‌های خلاق را برآمده از شاهنامه دانست.

وی از دیگر سو به راه افتادن بوم گردی‌ها نیز اشاره کرد و افزود: این مدلِ ایرانیزه شده‌ی گردشگری روستایی در کشورمان بود که تم‌های خاصِ روستایی بدان وارد شد؛ چنانچه همه بوم‌ها نمی‌توانستند نوعی مشابه از گردشگری را به مخاطب عرضه دارند و از این رو به خلاقیت‌هایی دست زدند که تنوع در حوزه گردشگری را در هر روستایی ارتقا دادند.

گردشگری خلاق از شاهنامه فردوسی وام می‌گیردبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید مصطفی فاطمی با حضور در برنامه رواق تماشا رادیو گفت و گو درباره گردشگری خلاق گفت: گردشگری به طور کلی به معنای جابه‌جایی افراد از نقطه‌ای به نقطه دیگر است و در حوزه خلاقیت باید اندیشه و فکری نو در حوزه گردشگری تبلور یابد.