گردشگری سلامت کرمان با کشور عمان در راه است


کرمان- ایرنا- رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اعلام تحصیل ۱۸۹ دانشجوی خارجی در بخش های پزشکی این دانشگاه گفت که بزودی تفاهم نامه ای با کشور عمان با هدف توسعه توریسم درمانی و نیز آموزش دانشجویان پزشکی منعقد می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85022891/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA