گردشگری کشاورزی در هرمزگان راه‌اندازی شود


بندرعباس – ایرنا – استاندار هرمزگان با اشاره بر لزوم راه‌اندازی گردشگری کشاورزی در استان گفت: چینی‌ها درحال حاضر در این حوزه درآمد بالایی دارند و لازم است اینگونه طرح‌ها در هرمزگان نیز با سازه‌های بومی و متناسب با کشاورزی بدون اینکه تولید محصولات تحت الشعاع قرار گیرد، ایجاد شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85154547/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF