گردهمایی کلوپ ملی پیکان ایران در جشن ۵۶ سالگی خودرو پیکان 


تهران- ایرنا- گردهمایی کلوپ ملی پیکان ایران، همزمان با سالروز ۵۶ سالگی پیکان با همکاری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و انجمن وسیله های نقلیه تاریخی در برج میلاد تهران برگزار می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85099271/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D9%88%D9%BE-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%DB%B5%DB%B6-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86