گشایش نمایشگاه میراث طبیعی در دامنه کوه‌ سن‌پیر بلژیک


تهران- ایرنا- ویلا کستروم عنوان یک مرکز اکوتوریسم طبیعت دو زبانه جدید است که روز یکشنبه درهای خود را در دامنه شرقی کوه سن‌پیر در ویزه واقع در استان لیژ بلژیک به روی عموم باز کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85091408/%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%B3%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9