گنجینه سادگی و اصالت در خراسان جنوبی + فیلم


بیرجند – ایرنا – موزه لباس‌ و منسوجات سنتی خراسان جنوبی، گنجینه با ارزش از سادگی و اصالت است که در بخش‌های مختلف بیش از ۶۷ نوع لباس و پارچه را به نمایش گذاشته و از مکان‌های دیدنی شهر بیرجند است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85038392/%DA%AF%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85