گِره به دندان رسید


ساری- ایرنا- گنجینه بابل به عنوان یکی از موزه‌های مهم و شاخص مازندران با حکم تخلیه و پلمب روبه رو است و تصمیم گیری برای تعیین سرنوشت آن برای اینکه در محل بماند یا اینکه مجبور به کوچ اجباری شود به پایان این هفته موکول شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85077034/%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF