یارانه ۹۰ درصدی به شرکت کنندگان در نمایشگاه گردشگری روسیه


یارانه ۹۰ درصدی به شرکت کنندگان در نمایشگاه گردشگری روسیهبه گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محمد حسین صوفی با اشاره به یارانه تخصیص یافته برای آژانس‌های شرکت کننده در این نمایشگاه گفت: هیچ گونه انحصار در ارائه یارانه برای شرکت آژانس داران در نمایشگاه‌های بین‌المللی گردشگری روسیه نیست و ۹۰ درصد یارانه به شرکت کنندگان در این نمایشگاه داده می‌شود.
صوفی با اشاره به این که نمایشگاه گردشگری روسیه از ۲۵ تا ۲۸ اسفند برگزار می‌شود، هدف از شرکت در این نمایشگاه را جذب گردشگر بیشتر از این کشور بیان کرد.
وی گفت: در نمایشگاه روسیه ۲۴۰ متر غرفه در اختیار شرکت‌های ایرانی قرار داده شده است که در آن فعالیت‌هایی برای معرفی ایران و تلاش برای ایران دوستی انجام می‌شود.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3789758/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87