«یلدا» آیینی به قدمت تاریخ کهن ایران


تهران- ایرنا- نظر به روی تو هر بامداد، نوروزی است/ شب فراق توهرگه که هست، یلدایی است؛ ایرانیان نزدیک به چندین هزار سال است که شب یلدا آخرین شب پاییز را که درازترین و تاریک‌ترین شب در طول سال است را گرامی می‌دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84973240/%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%DA%A9%D9%87%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86