یکپارچه سازی حمایت‌های وزارت فرهنگ بر بستر «هنر کارت» بررسی شد

در ادامه این نشست مرادی مدیر پروژه هنر کارت با اشاره به اهداف صدور «هنر کارت» گفت: این کارت براساس ۲ هدف اولیه شکل گرفت. اولین هدف در پاسخ به مطالبات اصحاب فرهنگ و هنر مبنی بر صدورکارت شناسایی و شناسه هویت فرهنگی و هنری اعضای صندوق اعتباری هنر بود. هدف دوم صدور «هنرکارت» ارائه تسهیلات و حمایت های صندوق از جمله وام، بیمه تأمین اجتماعی و درمان تکمیلی، پرداخت کمک مستمری و طرح تکریم از درگاه واحد و در قالب شبکه یکپارچه به اعضا بود. در حقیقت هنرکارت یک کارت شناسایی و بانکی عضو شبکه شتاب با قابلیت ارائه انواع خدمات و سرویس های متنوع به اعضای صندوق اعتباری هنر است.

حیدری تصریح کرد: با توجه به تأکید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی ساماندهی و تجمیع حمایت های تمامی حوزه های تحت پوشش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر بستر هنرکارت، برنامه ریزی های لازم در این خصوص در صندوق اعتباری هنر انجام و زیرساخت های هنرکارت تقویت شده است. این جلسه نیز با هدف بررسی راهکارهای لازم برای این کار تشکیل شده است تا با همفکری و همراهی معاونت ها و موسسات زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این امر به زودی محقق شود.

در این نشست که با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق اعتباری هنر، مدیرعامل شرکت «هنر کارت» و نمایندگان معاونت ها و موسسات زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، راهکارهای ساماندهی، تجمیع و یکپارچه سازی حمایت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر بستر «هنر کارت» مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

یکپارچه سازی حمایت‌های وزارت فرهنگ بر بستر «هنر کارت» بررسی شد

مدیرعامل هنرکارت تصریح کرد: اکنون هنرکارت به بلوغی رسیده است که می تواند با همکاری معاونت ها و سایر موسسات زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خدمات خود را گسترش و تمامی حمایت های ارائه شده به اصحاب فرهنگ و هنر کشور از بستر این کارت ارائه شود


منبع: https://snn.ir/fa/news/1038041/%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

برنامه های وزارت فرهنگ برای دارندگان هنر کارت

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، اولین جلسه هم اندیشی نمایندگان معاونت ها و موسسات زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیران صندوق اعتباری هنر و مدیران «هنر کارت» درباره بررسی راهکارهای تجمیع و یکپارچه سازی حمایت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر بستر «هنر کارت» روز چهارشنبه ۲۷ مهر برگزار شد.

 وی با اشاره به آمار ثبت نام اعضا در ادامه گفت: تاکنون قریب به ۸۳ هزار هنر کارت صادر و توزیع شده است. همچنین کمک هزینه معیشتی ناشی از شیوع بیماری کرونا و بسته حمایتی اصحاب فرهنگ و هنر طی سالهای ۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به حساب متصل به «هنر کارت» اعضا واریز شده است.

وی با اشاره به اهداف نوین و اقدامات انجام شده درباره توسعه خدمات این کارت گفت: در دولت مردمی در نظر داریم خدمات متنوعی به هنرمندان کشور در قالب هنرکارت ارائه دهیم که اقدامات اولیه با توسعه همکاری ها و برگزاری جلسات متعدد با نهادها و سازمان های خدمات محور انجام شده است. در حال حاضر دارندگان «هنر کارت» از خدمات هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی با تخفیف ویژه برخوردار هستند و توافقات نهایی با بسیاری از مراکز تفریحی و گردشگری نیز درحال انجام است.

در ابتدای این نشست فرزاد طایفه حیدری معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق اعتباری هنر اظهار کرد: صندوق تلاش می کند فاصله خود را با اصحاب فرهنگ و هنر کم کند و شبکه ارتباطی منسجم میان اعضا و صندوق برقرار شود. تسهیل در ارائه خدمات، توزیع متوازن منابع، شفافیت در عملکرد از ویژگی های «هنر کارت» است.