یک قبضه تفنگ سرپُر دوره صفوی در بندرلنگه کشف شد


بندرعباس – ایرنا – مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان گفت: یک قبضه تفنگ سرپر دوره صفوی در بازرسی از منزل مسکونی در بندرلنگه کشف و توقیف شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85107755/%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%A8%D8%B6%D9%87-%D8%AA%D9%81%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%84%D9%86%DA%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D8%AF