۱۰۵ فرصت سرمایه‌گذاری در استان اردبیل آماده واگذاری است


اردبیل – ایرنا – مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اردبیل گفت: ۱۰۵ فرصت سرمایه‌گذاری گردشگری در اراضی ملی، خانه‌های تاریخی و مجموعه‌های زیرنظر شهرداری اردبیل مطالعه شده و برای واگذاری به سرمایه‌گذاران آماده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85080391/%DB%B1%DB%B0%DB%B5-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA